Xem thông tin chi tiết dự án

Với mỗi dự án cụ thể, Nghemoigioi có đầy đủ các thông tin và tài liệu hỗ trợ Mentor, Connector và Khách hàng tìm hiểu về thông tin, hồ sơ, pháp lý và chính sách của từng dự án cụ thể.

Để vào xem chi tiết các dự án bạn vào Kho dự án trên menu

Tiếp theo hãy chọn dự án mà bạn cần xem

Tại đây, Bạn có thể tìm hiểu thông tin Tổng quan về dự án, Vị trí dự án, Thiết kế dự án, Tiện ích dự án và Tài liệu dự án. Ngoài ra, Bạn cũng sẽ được hỗ trợ ngay lập tức khi gọi đến số điện thoại hỗ trợ Cá nhân hoặc Công ty của Nghemoigioi.vn

chi-tiet-tong-quan-du-an-min

Bạn cũng có thể xem Bảng hàng của dự án này bằng cách nhấp vào nút “Check căn Online”.