Trở thành Connector Cá nhân mới

Đối với các tài khoản không có Mã quản lý

Nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với các Bạn để kích hoạt tài khoản của các bạn thành tài khoản Connector – tài khoản người kết nối nếu các anh chị muốn trong vòng 24h sau.

Liên hệ chi tiết tới hỗ trợ của nghemoigioi.vn qua hotline 02473026088

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp nhanh chóng.