Mentor là gì ?

Mentor là các chuyên gia tư vấn bất động sản có rất nhiều kinh nghiệm về việc tư vấn dự án bất động sản trên toàn quốc

Mentor sẽ được quản lý các Connector cá nhân giới thiệu khách hàng để các Mentor hỗ trợ tư vấn tư vấn cho khách hàng và hoàn thành các thủ tục giao dịch nếu khách hàng quyết định mua nhà.

 

Mentor được phép chủ động phát triển và xây dựng đội ngũ Connector.