Lấy lại Mật khẩu ?

Nếu Bạn muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình, hãy truy cập trang Đăng nhập của Nghemoigioi.vn:

quenmk

Trang đăng nhập

 

Tại cửa sổ Đăng nhập, Bạn kích vào Bạn quên mật khẩu?, Màn hình sẽ hiện ra như dưới đây:

 

nhap-mail-laymk

Nhập email để lấy lại mật khẩu mới

 

Bạn hãy điền địa chỉ email của mình vào form. Sau đó, Bạn sẽ nhận được email có đường dẫn để tạo mật khẩu mới cho tài khoản của mình. Bạn hãy thiết lập mật khẩu mới theo hướng dẫn và đăng nhập lại tài khoản của Bạn.