Hồ sơ chuẩn bị để trở thành Connector Công ty ?

Khi Bạn muốn ký hợp đồng hợp tác Đại lý phân phối với Nghemoigioi.vn Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ:

  1. Giấy đăng ký kinh doanh công chứng
  2. Ảnh chụp hóa đơn thời điểm gần nhất