Điều kiện gì để trở thành Mentor ?

Để trở thành Mentor, Bạn phải là người có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các môi trường kinh doanh bất động sản, có kinh nghiệm phát triển người giới thiệu khách cho mình (Connector), Am hiểu và học hỏi sâu về từng dự án bất động sản do mình phụ trách.

Mentor phải có dự án riêng của mình được niêm yết trên nghemoigioi.vn