Đào tạo Online

Bạn luôn muốn nâng cao kỹ năng về bất động sản nói riêng và kỹ năng khác nói chung.

Trên website Nghemoigioi.vn, Bạn sẽ được tham gia học tập từ rất nhiều khóa học Online được Nghemoigioi.vn phát triển và dành riêng cho các bạn; được đào tạo từ những chuyên gia hàng đầu trong ngành Bất động sản tại Việt nam và Quốc tế.

 

  • Chương trình học về Kỹ năng môi giới: Bạn sẽ được học đầy đủ nhất về tất cả kỹ năng môi giới, tư vấn khách hàng, phong thủy nhà ở, hồ sơ pháp lý trong bất động sản…
  • Huấn luyện sản phẩm: Chúng tôi có những chuyên gia tư vấn hàng đầu thị trường bất động sản để có thể Huấn luyện cho Bạn các dự án bất động sản được đăng trên hệ thống Nghemoigioi.vn
  • Các kỹ năng khác: Ngoài các chương trình dành riêng cho Bất động sản chắc hẳn các bạn cũng cần những công cụ hỗ trợ cho công việc của mình, Vậy thì Nghemoigioi.vn cũng cần có nhưng khóa học để hỗ trợ bạn làm việc tốt hơn.