Connector Công ty niêm yết hàng hóa lên Nghemoigioi.vn như thế nào ?

Bạn cần chuẩn bị thông tin chi tiết các dự án đang phân phối (theo mẫu của Nghemoigioi.vn) và vui lòng điền thông tin theo biểu mẫu phía dưới và gửi cho chúng tôi qua email hotro@nghemoigioi.vn.

Chuyên viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24h.

  • Tên công ty:
  • Người đại diện:
  • Số điện thoại:
  • Email:
  • Địa chỉ:
  • Tên dự án niên yết:

Lưu ý: Mỗi dự án chúng tôi chỉ nhận niêm yết bảng hàng của 1 đơn vị phân phối.