Connector Công ty là gì ?

Connector công ty (Đại lý) là các doanh nghiệp trên toàn quốc, mong muốn được kinh doanh môi giới Bất động sản bán các sản phẩm dự án được niêm yết trên nghemogioi.vn.

Connector công ty sẽ được quản lý bởi các Mentor (Giám đốc quản lý Đại lý). Connector công ty sẽ được hưởng phí môi giới cho mỗi giao dịch thành công.