Connector Cá nhân là gì ?

Connector Cá nhân là người kết nối khách hàng mua nhà với các Mentor – Chuyên gia tư vấn dự án Bất động sản để khách hàng có thể mua được ngôi nhà ưng ý mình.

Connector có thể giới thiệu khách hàng cho Mentor của Nghemoigioi.vn; Và Connector cá nhân sẽ được hưởng phí môi giới cho mỗi giao dịch thành công.