Cập nhật thông tin hồ sơ của bạn

Bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân trên website nghemoigioi.vn ?

Sau khi đăng nhập bạn có thể nhìn thấy ở trên góc phải trang web có trang cá nhân, bạn ấn vào để hiển thị 1 bảng trong đó có “Sửa hồ sơ”

sua-ho-so-ca-nhan-2018

Bạn nhấp vào nút “SỬA HỒ SƠ”, giao diện Sửa hồ sơ, Bạn điền các thông tin cần thay đổi sau đó nhấp nút Cập nhật.

sua-ho-so