Lễ mở bán dự án The Emerald
THE EMERALD

12.08.2018

Ngày 12.08.2018, Lễ mở bán dự án The Emerald được tổ chức tại Tầng 10, Sales Center, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình.

the-emerald-12082018

Liên hệ ngay với chúng tôi