Ngày 11.03.2018, Lễ giới thiệu Phân khu Sakura – Dự án TMS Grand City Phúc Yên được tổ chức tại Quảng trường 31-10, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

tms-grand-city-phuc-yen-832018

Liên hệ ngay với chúng tôi