Lễ giới thiệu dự án Samsora Premier
SAMSORA PREMIER 105

13.05.2018

Ngày 13.05.2018, Lễ giới thiệu dự án Samsora Premier được tổ chức tại 430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Nội.

samsora-premier-105-toan-canh-1

Liên hệ ngay với chúng tôi