Ngày 10.06.2018, Lễ giới thiệu dự án The Eden Rose được tổ chức tại Tầng 10, Tòa nhà Sudico, Hà Nội.

the-eden-rose-19102017

Liên hệ ngay với chúng tôi