Lễ giới thiệu dự án The Central Thanh Hóa
Lễ giới thiệu dự án The Central Thanh Hóa

23.10.2018

Ngày 10.08.2018, Lễ giới thiệu dự án The Central Thanh Hóa được tổ chức tại Đại lộ Nguyên Hoàng, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.

the-central-thanh-hoa-982018

Liên hệ ngay với chúng tôi