nghemogioi .vn웹사이트는 글로벌스타 부동산 서비스 주식회사(CENLAND의 맴버)의 제품입니다. 전국에 제일크고 제일 위신한 투자자의 부동산 프로제트를 게시되었습니다.

Thông qua website, hệ thống các Nhà kết nối doanh nghiệp (Connected Agent), các Nhà kết nối cá nhân (Connector) và đội ngũ Chuyên gia tư vấn (Mentor) có chứng chỉ chuyên nghiệp sẽ giúp các khách hàng mua được những dự án tốt nhất, giá cả hợp lý nhất một cách nhanh chóng và tin cậy, trực tiếp từ chính các chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, nghemoigioi.vn có các khóa đào tạo chuyên ngành (cả online & offline) cho các thành viên để nâng cao nghiệp vụ và uy tín đối với nghề nghiệp của mình. Website còn phát hành các video clip huấn luyện sản phẩm dự án, để các Connected Agent và Connector tìm hiểu kỹ dự án trước khi tư vấn cho khách hàng.

Ngoài ra chúng tôi ưu tiên phát triển công nghệ để khách hàng có thể đặt cọc và thanh toán trực tuyến. Các Connected Agent và Connector có thể quản lý hệ thống bán hàng, nhân sự nhanh chóng, chính xác.

Thông báo !

Từ ngày 10/12/2018, Chúng tôi dừng hoạt động hệ thống Nghemoigioi.vn và chuyển sang sử dụng hệ thống Cenhomes.vn

Mọi thông tin tài khoản truy cập hệ thống Cenhomes.vn sẽ được giữ nguyên so với hệ thống Nghemoigioi.vn

Quý khách vui lòng truy cập Cenhomes.vn để cập nhật các thông tin dự án.

Xin cảm ơn!

오늘 당장 연락하십시오!