THE SUNRISE BAY

1. Thông tin dự án

프로젝트 이름
The Sunrise Bay
영업신고주소
Thanh Binh & Hai Phuoc Ward, Hai Chau 지구 다낭
총 면적
443.010,63 m2
건설된 면적
176.585 m2
건축밀도
36,55 %
빌라 수량
1.514 호
제품 유형
상업 타운 하우스, 타운 하우스, 싱글 빌라, 듀플렉스 빌라
이익
비즈니스 센터 - 회의, 호텔, 카지노, 마리나, 극장, 공원, 골프 훈련장, 지하 주차장, ...
투자자
The Sunrise Bay

2. 위치

The Sunrise Bay – 세계적으로 고급스러운 아파트 및 백화점, 엔터테인먼트 센터, 리조트의 컴플렉스

  • 고급스러운 아파트
  • 상류층의 엔터테인먼트 및 리조트 서비스
  • 투자가치가 수없이 증가할 곳

tong-quan-the-sunrise-bay

       The Sunrise Bay 국제 아파트 복합단지는 AEDAS – 세계 탑5 건축 및 디자인 회사,EDSA – 100 개국에서 디자인 프로젝트 실현한 경관 살계회사의 참여로 다낭의 하이라이트가 될 것으로 평가됩니다. 특히 싱카포르에서의 유명한 Marina Bay Sands 사업의 작가인 Moshe Safdie 건축사가 The Sunrise Bay 의 주요 항목인 수상 인공 섬을 건설에 참가함으로써 베트남의 신건축물이자 여행와 쇼핑, 엔터테인먼트, 리조트에 대한 요구를 만촉시킬 수 있는 완벽한 곳이라고 합니다.

the-sunrise-bay-lien-ket

가까운 곳:

  • Thuan Phuoc (투안 프억) 다리 5분
  • Da Nang (다낭) 기차역                  10분
  • Da Nang (다낭) 도심 10분
  • Rong (용) 다리 10분
  • Da Nang (다낭) 공항 15분
  • Son Tra (썬짜) 반도 15분
  • Ba Na Hill (바나 힐) 25분

바다와 섬의 구조를 바탕으로 The Sunrise Bay는 테마 파크, 호텔, 요트, 그리고 고급스러운 편의시설이 있는 완벽한 복합단지를 만들었습니다.

•       헤 헬스클럽 호텔
수영장 해안 공원
공통 생활구역 녹색 광장
등대 Marina (마리나) 쇼핑몰
쇼핑몰과 슈퍼마켓 흰 모래의 해변
병월 내부 광장
•       각 각급 학교 중심 광장
24시간 경비 Lagoon 해변
놀이 공원 해변 도보로
컨벤션 센터 문화 센터
카지노 극장
테마 파크 면세 쇼핑센터
유람선 동아리 행정 센터
쇼핑 거리 기술 단지
레크리에이션 구역 주차장
레스토랑 체인

 

3. 설계

5. Tiện ích & cảnh quan

THE COASTAL HILL - QUY NHON

Nhon Ly, Nhon Hoi, TP. 퀴논 (Quy Nhon), 빈딘 (Binh Dinh)

THE SUNRISE BAY

Thanh Binh & Hai Phuoc Ward, Hai Chau 지구 다낭

Thông báo !

Từ ngày 10/12/2018, Chúng tôi dừng hoạt động hệ thống Nghemoigioi.vn và chuyển sang sử dụng hệ thống Cenhomes.vn

Mọi thông tin tài khoản truy cập hệ thống Cenhomes.vn sẽ được giữ nguyên so với hệ thống Nghemoigioi.vn

Quý khách vui lòng truy cập Cenhomes.vn để cập nhật các thông tin dự án.

Xin cảm ơn!

오늘 당장 연락하십시오!