THE K – PARK

1. Thông tin dự án

프로젝트 이름
The K - Park
영업신고주소
위치: Ha Dong (하동), Van Phu (반푸) 도시, Le Trong Tan (레중딴)
총면적
13.708,5m2
K1동
27층
K2동
25층
K3동
23층
백화점
2층
3개동연결한지하층
12.764.34m2
아파트의총수
951개
수영장의면적
1017.4 m2 (로비, 로커, 수영장주위의가든포함)
놀이터의면적
1.751 m2

2. 위치

가장아름다운위치 – VAN PHU HA DONG (반푸하동) 도시

지상철도 – Nguyen Trai (응웬짜이) – Quang Trung (꽝중) – Le Trong Tan (레중딴) – To Huu (또흐우) – Le Van Luong (레반르엉) – 21B 국도

 

Sơ đồ vị trí

위치지도및로컬링크

Quang Trung (꽝중) 고등학교, Nguyen Hue (응웬후에) 영재고등학교 (1km)

Ha Dong (하동)군인민위원회및새로운행정센터 (0.5km)

103군병원 (4km)

Sơ đồ tiện ích

위치지도및로컬링크

 

 

3. 설계

5. Tiện ích & cảnh quan

THE EMERALD

CT8 새로운 도시 지역, My Dinh - Me Tri, My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist., 하노이

THE GOLDEN PALM

플롯 5.5-NO Le Van Luong (레반르엉), Nhan Chinh (냔찐), Thanh Xuan (타인쑤언), Ha Noi (하노이)

FLC GRAND HOTEL HA LONG - GOLF RESORT VILLA

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

FLC GRAND HOTEL HA LONG - CONDOTEL

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

Thông báo !

Từ ngày 10/12/2018, Chúng tôi dừng hoạt động hệ thống Nghemoigioi.vn và chuyển sang sử dụng hệ thống Cenhomes.vn

Mọi thông tin tài khoản truy cập hệ thống Cenhomes.vn sẽ được giữ nguyên so với hệ thống Nghemoigioi.vn

Quý khách vui lòng truy cập Cenhomes.vn để cập nhật các thông tin dự án.

Xin cảm ơn!

오늘 당장 연락하십시오!