THE GOLDEN PALM

1. Thông tin dự án

프로젝트 이름
The Golden Palm
영업신고주소
플롯 5.5-NO Le Van Luong (레반르엉), Nhan Chinh (냔찐), Thanh Xuan (타인쑤언), Ha Noi (하노이)
총면적
5895m2
건설면적
3753m2
규모
고층아파트 2채
지하층수
3층
쇼핑센터수
2 층, 오피스수: 3층
6층
편의시설&서비스

2. 위치

명당의위치 – 하노이중심지

하노이수도중심지의동기화인프라건설을위해계회되며투자된 Le Van Luong (레반르엉) 도로에위치해여기에서거주민이학교, 병원, 슈퍼마켓, 도심과연결된요로등의

편의시설과사회서비스를쉽게접할수있습니다.

TGP-Vị trí dự án

연결지역 – THE GOLDEN PALM – 인접

Trung Hoa Nhan Chinh (쭝화냔찐) 아파트

Royal City (로얄시티) 아파트먼트

Nhan Chinh (냔찐) 공원

국립극장

Luong The Vinh (르엉테빈) 고등학교

Nhan Chinh (냔찐) 고등학교

Ly Thai To(리타이또) 고등학교

Ha Noi Amsterdam (하노이암스테르담) 고등학교

공안부전통의학병원

교통중앙병원

하노이어린이 – 산부인과병원

현대적인디자인

100m이상의정면있는 The Golden Palm의모든아파트자연광과바람을얻을수있습니다. 풍수에맞는현명한디자인과고급인테리어는미래의주인에게편의하고자랑스러운생활공간을제공합니다

마스터배드룸

협력업체:

개발협력기업: CenInvest 부동산투자및개발주식회사

주요업자: Delta (델타) 토목산업건설유한책임회사

유통업자: STDA부동산프로젝트슈퍼마켓시스템

자본지원은행: MB Bank, Vietcombank

건축및디자인건설팅: CCU 토목공학대학의컨설팅유한책임회사

경관디자인건설팅: 베트남Eden Landscape 주식회사

감찰건설팅: Vietgreen 유한책임회사

3. 설계

5. Tiện ích & cảnh quan

THE EMERALD

CT8 새로운 도시 지역, My Dinh - Me Tri, My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist., 하노이

THE GOLDEN PALM

플롯 5.5-NO Le Van Luong (레반르엉), Nhan Chinh (냔찐), Thanh Xuan (타인쑤언), Ha Noi (하노이)

FLC GRAND HOTEL HA LONG - GOLF RESORT VILLA

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

FLC GRAND HOTEL HA LONG - CONDOTEL

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

Thông báo !

Từ ngày 10/12/2018, Chúng tôi dừng hoạt động hệ thống Nghemoigioi.vn và chuyển sang sử dụng hệ thống Cenhomes.vn

Mọi thông tin tài khoản truy cập hệ thống Cenhomes.vn sẽ được giữ nguyên so với hệ thống Nghemoigioi.vn

Quý khách vui lòng truy cập Cenhomes.vn để cập nhật các thông tin dự án.

Xin cảm ơn!

오늘 당장 연락하십시오!