FLC GRAND HOTEL HA LONG – GOLF RESORT VILLA

1. Thông tin dự án

프로젝트 이름
FLC Hạ Long Bay Golf Club & Luxury Resort
영업신고주소
열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh
규모
157 ha
투자액
3조4천억동
18홀링크스타일골프장
95.52 ha
5성급호텔
1.86 ha
Golf Club house
1,46 ha
5성급레지던스호텔
500 채이상(베드룸 1~4 룸) 개별수영장이있는 260 채의고급빌라(135 m2-300m2-600m2-1500m2)
전체골프장계획자
Schimdt Curley (미국)
경관디자이너
West Green (캐나다)
호텔건축디자이너
S Design (스페인)
호텔인테리어디자이너
PWD (프랑스)
빌라건축디자이너
R Design ( 싱가폴)
투자자
FLC그룹-베트남최고부동산및리조트투자자

2. 위치

레지던스호텔은 Van Nghe언덕에위치하여현대적건축디자인, 100%의바다뷰가있고 5성급편의시설, 인테리어를충분히갖춘 5성급레지던스호텔조합입니다. 레지던스호텔씩베드룸 1~4 개있으며고객들의휴양,  엔터테인먼트, 영업에대한요구에부응합니다.

vi-tri

 

면적 300m2인빌라는지중해스타일로건설되어 3층이있고바닥의총면적은 375m2입니다. 베드룸 4개, 면적 31.5m2인개별한수영장도포함합니다. 빌라들은전부적으로프로젝트의명당의위치에있으며하롱베이전경뷰도있습니다.

면적 600m2인빌라는고급빌라의전형으로빌라씩면적 20~26m2인베드룸 4개,  면적33.5m2인거실이있습니다. 특히빌라의이면에넓은정원이있으며야외수영장도있습니다.

면적 1500m2인빌라는 FLC HaLong Bay Golf Club &Luxury Resort의가장럭셔리한빌리입니다.  면적 1500m2인빌라 2채는개인적이며고요한공간을갖습니다. 독특한복층스타일로높고넓은로비가있고아름다운하롱베이전경뷰를가진큰베드룸 5개있습니다. 야외수영정은면적이 165m2까지이고 GYM과연관이있습니다.

 

3. 설계

5. Tiện ích & cảnh quan

프로젝트 페이스

NGUYỄN THỊ DUNG

0936 433 539

프로젝트 창고

VŨ THỊ THU HÀ

0988 867 305

지원할 긴급직통전화

HOTLINE

024 7302 6088

THE EMERALD

CT8 새로운 도시 지역, My Dinh - Me Tri, My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist., 하노이

THE GOLDEN PALM

플롯 5.5-NO Le Van Luong (레반르엉), Nhan Chinh (냔찐), Thanh Xuan (타인쑤언), Ha Noi (하노이)

FLC GRAND HOTEL HA LONG - GOLF RESORT VILLA

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

FLC GRAND HOTEL HA LONG - CONDOTEL

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

Thông báo !

Từ ngày 10/12/2018, Chúng tôi dừng hoạt động hệ thống Nghemoigioi.vn và chuyển sang sử dụng hệ thống Cenhomes.vn

Mọi thông tin tài khoản truy cập hệ thống Cenhomes.vn sẽ được giữ nguyên so với hệ thống Nghemoigioi.vn

Quý khách vui lòng truy cập Cenhomes.vn để cập nhật các thông tin dự án.

Xin cảm ơn!

오늘 당장 연락하십시오!