Green Bay Garden 프로젝트소개행사
THE SUNRISE BAY

09.12.2017

Ngày 9.12.2017, Lễ giới thiệu dự án Green Bay Garden được tổ chức tại Hạ Long Plaza, Hạ Long, Quảng Ninh.

green-bay-garden-7122017

Thông báo !

Từ ngày 10/12/2018, Chúng tôi dừng hoạt động hệ thống Nghemoigioi.vn và chuyển sang sử dụng hệ thống Cenhomes.vn

Mọi thông tin tài khoản truy cập hệ thống Cenhomes.vn sẽ được giữ nguyên so với hệ thống Nghemoigioi.vn

Quý khách vui lòng truy cập Cenhomes.vn để cập nhật các thông tin dự án.

Xin cảm ơn!

오늘 당장 연락하십시오!